+31 (0)495 496 470
 • +31 (0)495 496 470

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING LA MARQUISE
1 Januari 2021

1. Inleiding

La Marquise heeft activiteiten op het gebied van gastvrijheid, waaronder het aanbieden van hotelkamers en vergaderfaciliteiten. La Marquise neemt de privacy van onze gasten en de gebruikers van onze website op elk moment zeer serieus. We behandelen alle persoonlijke gegevens en alle informatie die we van u, onze gast, met veel plezier en zorg en we handelen altijd in overeenstemming met de (inter)nationale privacywetgeving. Deze privacyverklaring is bedoeld om u volledig te informeren over ons privacystatement inclusief het verzamelen van persoonlijke gegevens, hoe we deze gebruiken en de rechten die voor u bestaan voor volledige controle over uw gegevens.

2. Wie zijn wij?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door of namens LA MARQUISE HOSPITALITY & LEISURE GROEP VOF, opererend onder het hotelmerk La Marquise shortstay & Business. LA MARQUISE HOSPITALITY & LEISURE GROEP VOF is een naamloze vennootschap onder firma geregistreerd in Budel, Nederland, en kantoorhoudende te Meemortel 43A (6021 AD BUDEL), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65597494

3. Veranderingen

We kunnen deze privacyverklaring op elk moment wijzigen om wijzigingen weer te geven. De meest recente versie van de privacyverklaring wordt weergegeven door de versiedatum rechtsonder van dit document. Alle updates en wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na kennisgeving, die we kunnen geven door een herziene versie van deze privacyverklaring op onze website te plaatsen.

4. Welke persoonsgegevens verwerken we en met welk doel?

Het soort gegevens dat La Marquise verzamelt en gebruikt, is afhankelijk van het soort dienst dat u gebruikt of zich voor aangemeld heeft. We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens in verschillende stadia en op verschillende momenten:

 1. bij het browsen op de website www.la-marquise.nl
 2. bij inschrijving voor een short stay kamer bij La Marquise
 3. bij het boeken van een kamer via ons boekingskantoor via Reflex Booking
 4. na boeking en betaling, maar voor, tijdens en na uw verblijf bij La Marquise
 5. bij het boeken van een vergaderruimte bij La Marquise

1. Bij het browsen op de website www.la-marquise.nl

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we informatie over uw browse-activiteit tijdens het gebruik van onze website. La Marquise gebruikt Google Analytics om ons te helpen analyseren hoe u onze website gebruikt. Deze zijn volledig geanonimiseerd.

2. Bij inschrijving voor een short stay kamer bij La Marquise

Als je je aanmeldt voor een kamer, moeten we eerst weten met wie we te maken hebben om te bepalen of u in aanmerking komt om bij ons te blijven en voor hoelang. We hebben uw volledige naam nodig, uw huisadres, uw nationaliteit, uw geboortedatum, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, informatie over waar je studeert of werkt en de data waarop je het liefst bij ons verblijft. Deze informatie wordt gebruikt om uw boekingsverzoek te beoordelen en om te bepalen of wij u woonruimte kunnen aanbieden en voor welke periode. U ontvangt een bevestiging per e-mail dat uw verzoek ingewilligd kan worden of we laten je per e-mail weten dat we uw verzoek niet kunnen inwilligen.

3. Bij het boeken van een kamer via onze receptie via Reflex Booking.

In het geval dat we beschikbaarheid hebben voor kort verblijf voor de gevraagde periode en u daarvoor in aanmerking komt, dan ontvang je een boekingslink die je naar onze reserveringssoftware Reflex-boeking brengt. Via Reflex Booking vragen wij uw naam en relevante contactgegevens. Deze informatie wordt gebruikt en is nodig om de reservering te verwerken, voor factureringsdoeleinden en om ons in staat te stellen met u te communiceren over uw reservering. Dit zal uiteindelijk leiden naar een bevestigingsmail met de details van uw boeking en waarin we om uw betaling vragen.

4. Bij het boeken van een vergaderruimte via onze receptie via Reflex Booking

In het geval dat we beschikbaarheid hebben voor een vergaderruimte voor de gevraagde periode, vragen wij uw naam en relevante contactgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om uw reservering te verwerken, voor factureringsdoeleinden en om ons in staat te stellen met u te communiceren over uw reservering. Dit zal uiteindelijk leiden naar een bevestigingsmail met de details van uw boeking.

5. Na boeking en betaling, maar voor, tijdens en na uw verblijf bij La Marquise

Wanneer u in onze short stay kamers komt logeren, ontvangt u een reeks mails voor, tijdens en na uw verblijf bij ons.

Voor uw aankomst vragen wij u:

 • wat uw exacte datum en tijd van aankomst zullen zijn, zodat we uw aankomst kunnen voorbereiden;
 • wat uw telefoonnummer is tijdens uw verblijf bij ons, zodat wij contact met u kunnen opnemen;
 • informatie over de persoon (personen) waarmee u contact kunt opnemen als u iets overkomt of als we je niet kunnen bereiken.

Tijdens uw verblijf bij ons vragen wij u:

 • 14 dagen voor vertrek de exacte datum en tijd waarop u wilt uitchecken, zodat wij uw check-out goed kunnen voorbereiden en een afspraak met u kunnen maken;
 • uw bankrekeninggegevens zodat wij de teruggave van uw aanbetaling naar jouw rekening terug kunnen storten.

Na uw verblijf bij ons vragen wij u:

7 dagen na uw check-out sturen wij u onze klanttevredenheidsonderzoek om inzicht te verkrijgen in hoe we onze aangeboden service kunnen verbeteren.  Nadien zullen we doorgaan met het opslaan van al uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld in een profiel. Mocht u in de toekomst terugkeren naar La Marquise willen we de best mogelijke service kunnen bieden, inclusief de mogelijkheid om uw verblijf aan te passen op basis van uw eerdere ervaring. Voor, tijdens en na uw verblijf bij ons kunnen wij gebruik maken van uw e-mailadres en/of telefoonnummer voor communicatie tussen u en de medewerkers van La Marquise. Onze boekingsafdeling kan contact met u opnemen met vragen of problemen met betrekking tot uw reservering, betalingen, et cetera. De hotelmedewerkers kunnen tijdens uw verblijf bij u terecht met allerlei praktische zaken, zoals onderhoudsaanvragen et cetera.

La Marquise gebruikt uw verstrekte gegevens niet voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, noch delen we uw gegevens met partners. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor alle kwesties met betrekking tot uw verblijf bij ons.

6. Rechtsgronden voor de geïdentificeerde verwerkingsactiviteiten.

1. Gebaseerd op de contractuele overeenkomst

 • om uw boeking te beheren en te verwerken die via een van de kanalen tot een aanmelding als gast  van La Marquise leidt, en voor de daaropvolgende zakelijke relatie met jou, evenals van;
 • het beheren en onderhouden van de relatie die voortvloeit uit het hebben van een contract voor de diensten van La Marquise;
 • het beheren van uw gastenverblijf in La Marquise, naast het leveren van de gevraagde diensten tijdens hun bezoek, waaronder onder meer de voorbereiding van het bezoek en het afhandelen van eventuele verzoeken tijdens hun verblijf.

2. Gebaseerd op wettelijke verplichtingen

de openbare autoriteiten of regelgevende instanties of overheidsinstanties op de hoogte brengen in die gevallen waarin zij hiervoor nodig zijn volgens de wet, lokale verordeningen of in overeenstemming met de vereisten van regelgeving.

3. Gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van La Marquise

 • Profielen aanmaken op basis van de persoonsgegevens waarover La Marquise beschikt om de goederen en diensten die het meest geschikt zijn voor uw profiel om de resultaten te maximaliseren en in op deze manier de beste diensten die voor u van belang zijn aan te bieden;
 • om onze klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren om uw tevredenheid te beoordelen, zodat La Marquise haar processen en dienstverlening kan verbeteren;
 • om eventuele klachten of claims te beheren, verwerken en beantwoorden.

7. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij gaan discreet met uw persoonsgegevens om en zullen de persoonsgegevens alleen strikt verwerken voor onze eigen doeleinden. We zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden geven of verkopen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden overdragen als dit noodzakelijk is voor ons om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen of wanneer dit nodig is om werkzaamheden uit te voeren waarvoor u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen. De derde partijen waarmee we samen werken zijn jegens u en uw persoonsgegevens aan dezelfde voorwaarden gebonden als beschreven in deze privacyverklaring.

8. Wie behandelt uw persoonsgegevens

Onze medewerkers gaan discreet met uw persoonsgegevens om en verwerken de persoonsgegevens alleen voor onze eigen doeleinden. We zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of verstrekken zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor ons om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen. De derde partijen waarmee we samenwerken zijn gebonden aan dezelfde voorwaarden jegens u en uw persoonlijke gegevens als beschreven in deze privacyverklaring. We kunnen uw gegevens ook aan derden verstrekken als we hiertoe verplicht zijn volgens nationale of internationale wet- en regelgeving.

9. Uw rechten

We willen ervoor zorgen dat u de volledige controle heeft over uw persoonlijke gegevens, u heeft meerdere rechten en we willen ervoor zorgen dat ze worden gerespecteerd. Als u wilt weten welke persoonlijke gegevens we van u hebben verzameld en/of verwerkt, of als u van een van de rechten wilt gebruik maken kunt u hieronder uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@la-marquise.nl. Geef in de onderwerpregel duidelijk aan wat voor soort verzoek u doet, inclusief zoveel mogelijk details om ons te helpen uw verzoek zo snel mogelijk af te ronden.

1. Recht op toegang

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben verzameld en/of verwerkt, dan kunt La Marquise om een ​​overzicht verzoeken.

2. Rectificatie

Als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij verwerken onjuist, onnauwkeurig of onvolledig zijn, kunt u ons vragen om dergelijke persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen.

3. Wissen (recht om te worden vergeten)

Als u wilt dat wij de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld en/of verwerkt, verwijderen, kunt u La Marquise verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.

4. Beperkingen

In plaats van te verzoeken om verwijdering, kunt u ons ook verzoeken om de manier waarop we het verwerken van uw persoonlijke gegevens doen, te beperken. Beperking kan worden gevraagd, dat wil zeggen in het geval dat de persoonlijke gegevens dat onjuist, onwettig of in afwachting van een beslissing over een door u ingediende klacht. Als u ons beperkt van de verwerking, zullen we uw gegevens alleen verder verwerken met uw toestemming.

5. Bezwaar maken

U heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door La Marquise. Als het een verwerkingsactiviteit betreft waarvoor toestemming vereist is, heeft u altijd recht op verwijderen hiervan.

6. Recht om contact op te nemen met de toezichthoudende instantie

Als u van mening bent dat uw gegevensverzoek niet correct wordt afgehandeld, heeft u het recht om contact op te nemende landelijke datatoezichtraad. De bevoegde autoriteit in Nederland is: Autoriteit Persoonsgegevens, postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG

10. Hoe beschermen wij uw gegevens?

La Marquise neemt alle nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik door een derde partij te voorkomen. Een beperkt aantal mensen heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens en toegang tot uw persoonlijke gegevens wordt alleen verleend wanneer dit expliciet nodig is om onze diensten aan u te leveren. Bovendien heeft La Marquise overeenkomsten met alle externe leveranciers, softwarebedrijven, intern en extern personeel over de beveiliging van gegevens. We maken gebruik van geavanceerde firewalls en antivirusprogramma's om uw gegevens te beschermen tegen inbreuken door derden.

11. Vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@la-marquise.nl